Alutrack tillverkar och säljer båtslipar av aluminium

Aktuellt

Uiva 2017
Alutrack Video

Dagens Båtliv, artikel om Alutrack-slip (2011-02-02)

Vinterupplag (Bilder)

Användning av giftiga färger är ofta onödigt.
(Veneily.fi 2005, på finska, Pdf 56Kb)

Finnboat
Alutrack on Facebook