Ympäristöystävällinen veneily

Ympäristöystävällinen veneily vähentää ympäristön kuormitusta

Luonnossa liikkuminen vaikuttaa positiivisesti sekä psyykkiseen että fyysiseen terveyteemme. Ulkoilu ja luonnossa liikkuminen kuuluu myös vapaa-ajanviettoon ja pohjoiseen elämäntyyliimme olennaisen tärkeästi. On meidän jokaisen vastuulla huolehtia siitä, että pidämme huolta ympäristömme puhtaudesta, liikuimmepa sitten metsässä tai vesillä.

Veneily kuormittaa ympäristöä monella tavalla, ja on jokaisen veneilijän vastuulla pyrkiä omalta osaltaan vähentämään sen ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta. Veneen käyttö kuormittaa ympäristöä pääasiassa seuraavilla tavoilla: jätevedet rehevöittävät vesistöjä, antifouling-maalien myrkyt saastuttavat luontoa, veneilystä aiheutuu meluhaittaa, veneiden moottoreista tulevat pakokaasupäästöt saastuttavat, veneilijöiden luonnon roskaaminen, veneilijöiden varomaton käyttäytyminen luonnonsuojelualueilla tai lintujen pesinnän häiritseminen sekä ankkuroinnin aiheuttamat muutokset merien tai järvien pohjassa.

 

Veneteollisuuden haasteena on kehittää ympäristöystävällisiä materiaaleja veneiden valmistukseen sekä energiatehokkaita veneitä, jotka pystyvät tuottamaan kuluttamansa energian itse ja ympäristöystävällisiä menetelmiä käyttäen.

 

Ympäristöystävällinen veneily tarkoittaa ympäristön kannalta parhaiden valintojen tekemistä mahdollisuuksien mukaan.

Jokainen veneilijä voi omalta osaltaan tehdä paljon ympäristöystävällisen veneilyn edistämiseksi

Muutama vinkki, mitä jokainen veneilijä voi omalta osaltaan tehdä veneilyn aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentämiseksi:

 

Älä tyhjennä käymäläjätteitä veteen: veneen septitankki tulee tyhjentää vain veneasemalla olevaan imutyhjennysasemaan, koska vesistöihin lasketut jätevedet saastuttavat ja kuormittavat vesistöjä. Käymäläjätteiden tyhjentäminen veteen on myös lailla kielletty, koska se aiheuttaa vesistöjen rehevöitymistä, lisää leväkukintoja ja aiheuttaa kalakantojen muutoksia.

 

Vähennä jätettä, kerää roskat mukaan ja kierrätä. Jätteiden määrää kannattaa pyrkiä vähentämään jo ennen vesille lähtöä vähentämällä ruokapakkausten mukana tulevaa roskaa, välttämällä kertakäyttöisiä ruokailuvälineitä sekä lajittelemalla jätteet sekä veneessä että maissa niille kuuluviin jäteastioihin. Jos havaitsee rannoilla tai luonnossa roskia, kannattaa ne kerätä sieltä pois ja lajitella ne niille kuuluviin roska-astioihin. Muovijäte on monella tavalla erittäin haitallista luonnolle ja eläimille.

 

Veneen pohjaan kannattaa käyttää vain myrkyttömiä venemaaleja tai olla käyttämättä eliönestomaaleja kokonaan. Hyvä vaihtoehto on esimerkiksi nostaa vene Alutrack venetelakalle ja tehdä näkin poisto pesemällä veneen pohja käsin vedellä. Usein näkin ja muiden eliöiden ennaltaehkäisyyn ja pohjasta poissa pitämiseen riittää, kun pesee veneen pohjan muutaman kerran kauden aikana. Vene kannattaa myös nostaa ylös silloin, kun se ei ole käytössä.

Kannattaa kiinnittää huomiota kaikkiin veneessä oleviin pesuaineisiin ja niiden käyttöön. Astioita ei saa pestä suoraan vedessä, vaan niiden pesuvesi tulee kaataa maahan, että maakerrokset voivat suodattaa sen. Kannattaa myös suosia vaatteissa ja kaikissa veneeseen tulevissa materiaaleissa luonnonkuituja silloin, kun se on mahdollista. Keinokuituisista vaatteista irtoaa pesussa mikromuoveja, jotka kulkeutuvat ympäristöön. Kaikissa veneilyyn liittyvissä tuotteissa kannattaa panostaa kestävyyteen ja laadukkuuteen. Valmistamamme ja myymämme venetelakat ovat 100 % kotimaisia ja ne valmistetaan Nokialla. Telakoiden materiaali on alumiini, joka ei ruostu ja on kierrätettävissä käytännössä loputtomasti. Alutrackin telakat on tarkoitettu vapaa-ajan veneille, joiden paino on enintään n. 3000 kg. Telakat asennetaan omaan koti- tai mökkirantaan.

laivakuvake

Kevyt telakka sopii hyvin hieman pienemmille veneille (n. 5 m), joiden kokonaispaino jää alle 900 kg. Telakka itsessään on helppo ja kevyt asentaa. Telakka on saatavilla sekä käsi- että sähkövinssillä varustettuna.

asennuskuvake

Telakka rakennetaan useimmiten 2,35 m moduuleista. Tarvittaessa 2,35 m kiskoihin voidaan yhdistää myös 5 m pituiset kiskot, jotta telakan pituus saadaan omaan rantaan sopivaksi. Vakiovinssillä telakan pituus voi olla enintään 30 m.

Suojauskuvake

Telakan avulla veneen pohja ei ole jatkuvasti vedessä, joten se pysyy siistinä ja hyväkuntoisena pidempään. Pohja on helppo puhdistaa. Vene on myös turvassa myrskyiltä ja vedenpinnan korkeuden vaihteluilta.

Ympäristöystävällisyyttä kuvastava kuvake

Telakkamme ovat 100 % Suomessa valmistettuja. Vinssimme valmistetaan USA:ssa ja esim. Eljo-kauko-ohjain ja kelkan pyörät Saksassa. Käyttämämme kiinnikkeet, akselit yms. ovat haponkestävää terästä. Materiaalivalintamme ovat alusta loppuun huippulaadukkaita ja pitkäikäisiä, joten telakka kestää ns. isältä pojalle.